Zapisy do szkoły

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

organizuje w dniach

 

od 2 stycznia -  do 24 kwietnia 2015r.

zapisy dzieci do

oddziałów przedszkolnych (pięciolatków) oraz klas pierwszych sześciolatków urodzonych w 2009r.

              na rok szkolny  2015/2016

                

S Z K O Ł A   O F E R U J E

- Bezpieczne warunki nauki i zabawy potwierdzone przez kontrole.

- Opiekę i wsparcie pedagoga w oparciu o ścisłą współpracą szkoły z rodzicami.

- Opiekę tej samej nauczycielki od klasy zerowej do klasy trzeciej.

- Opiekę świetlicową dla uczniów od 630 – do 1615.

- Opiekę medyczną w nowocześnie wyposażonym gabinecie medycznym.

- Korzystanie z jedynej szkolnej stołówki z kuchnią na terenie miasta (możliwość otrzymania bezpłatnych obiadów).

- Wysoki poziom nauczania, czego dowodem są wysokie wyniki ze sprawdzianów po klasie szóstej.

- Udział uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego  i ogólnopolskiego.

- Nauczanie języka angielskiego począwszy od oddziałów pięciolatków prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

- Bardzo dobrze wyposażoną  bibliotekę  z  dwiema pracowniami  multimedialnymi.

- Ciekawe i na wysokim poziomie zajęcia informatyczne w dwóch pracowniach z tablicą interaktywną.

- Możliwość korzystania z tablic interaktywnych  we wszystkich klasach(obecnie posiadamy 28 tablic przez co szkoła jest zaliczona do grupy najlepiej wyposażonych w Polsce w sprzęt interaktywny).

- Posiadamy dwie pracownie wyposażone w laptopy dla każdego ucznia - posiadamy 56 laptopów uczniowskich.

- Wyrównywanie szans dzieci z trudnościami w nauce w grupach terapeutycznych oraz korekcja wad wymowy na zajęciach logopedycznych w nowocześnie wyposażonym gabinecie logopedycznym.

- Zajęcia sportowe w pełnowymiarowej sali gimnastycznej z rozszerzoną liczbą godzin wychowania fizycznego od klasy trzeciej. Tworzymy klasy sportowe o profilach zgodnych z potrzebami uczniów; obecnie funkcjonują klasy: lekkoatletyczna i piłki siatkowej.

- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (korygowanie wad postawy – dla dzieci z orzeczeniami).

- Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania i zdolności oraz dla tych, którzy mają kłopoty w nauce (kadra posiada do tego odpowiednie kwalifikacje).

- Korzystanie z wybudowanego miasteczka ruchu drogowego, placu zabaw i sali lekcyjnej - Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z tablicą interaktywną oraz z sali rekreacyjnej dla uczniów klas 0 - 3.

- Ciekawe zajęcia na ścieżce edukacyjnej uczniów z zieloną salą i ogródkiem meteorologicznym oraz lapidarium.

- Dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po klasie szóstej.

- Posiadamy tytuły: „Szkoła z klasą”, „Szkoła z klasą – LEGO, COGITO, AGO”, „Nauczyciel z klasą”, „Uczniowie z klasą”, „Szkoła przyjazna dyslektykom”. W ostatnim czasie otrzymaliśmy tytuł „Szkoły globalnej”, „Rowerowej szkoły”, „Szkoły przyjaznej środowisku”, „Szkoły dla ekorozwoju” oraz „Szkoły odkrywców talentów”. W 2010r. otrzymaliśmy statuetkę za doskonałość zarządzania w kategorii organizacji edukacyjnych Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości – najwyższe wyróżnienie w naszym województwie oraz certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego - Warmia, Mazury, Powiśle.   

- Posiadamy nowocześnie wyposażoną salę szkoleniowo - multimedialną do prowadzenia konferencji i ciekawych zajęć.

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi

Informacje dotyczące szkoły można uzyskać na stronie internetowej: www.sp3goldap.nazwa.pl.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza zapisu dziecka do szkoły do dn. 24.04.2015r. i dostarczenie go do sekretariatu szkoły. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.

Download this file (kwestionariusz zapisu dziecka 20142015r.doc)kwestionariusz zapisu dziecka 20142015r.doc

 

Nasza szkoła

Misją szkoły jest "stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb możliwości i zdolności. Przekazujemy młodzieży wiedzę i dbamy o ich rozwój emocjonalny".


Jesteśmy szkołą o 45 -letniej historii. Pielęgnując tradycje,wychowujemy naszych uczniów na wrażliwych i mądrych obywateli świata.

Każdy uczeń ma szanse rozwijać swoje pasje i zainteresowania, może liczyć na pomoc madrych pedagogów.