Zapisy do szkoły

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

organizuje w dniach

 

od 4 stycznia 2016

zapisy dzieci do

oddziałów przedszkolnych pięciolatków , sześciolatkow oraz klas pierwszych 

              na rok szkolny  2016/2017

                

S Z K O Ł A   O F E R U J E

- Bezpieczne warunki nauki i zabawy potwierdzone przez kontrole.

- Opiekę i wsparcie pedagoga w oparciu o ścisłą współpracą szkoły z rodzicami.

- Opiekę tej samej nauczycielki od klasy zerowej do klasy trzeciej.

- Opiekę świetlicową dla uczniów od 630 – do 1615.

- Opiekę medyczną w nowocześnie wyposażonym gabinecie medycznym.

- Korzystanie z jedynej szkolnej stołówki z kuchnią na terenie miasta (możliwość otrzymania bezpłatnych obiadów).

- Wysoki poziom nauczania, czego dowodem są wysokie wyniki ze sprawdzianów po klasie szóstej.

- Udział uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego  i ogólnopolskiego.

- Nauczanie języka angielskiego począwszy od oddziałów pięciolatków prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

- Bardzo dobrze wyposażoną  bibliotekę  z  dwiema pracowniami  multimedialnymi.

- Ciekawe i na wysokim poziomie zajęcia informatyczne w dwóch pracowniach z tablicą interaktywną.

- Możliwość korzystania z tablic interaktywnych  we wszystkich klasach(obecnie posiadamy 28 tablic przez co szkoła jest zaliczona do grupy najlepiej wyposażonych w Polsce w sprzęt interaktywny).

- Posiadamy dwie pracownie wyposażone w laptopy dla każdego ucznia - posiadamy 56 laptopów uczniowskich.

- Wyrównywanie szans dzieci z trudnościami w nauce w grupach terapeutycznych oraz korekcja wad wymowy na zajęciach logopedycznych w nowocześnie wyposażonym gabinecie logopedycznym.

- Zajęcia sportowe w pełnowymiarowej sali gimnastycznej z rozszerzoną liczbą godzin wychowania fizycznego od klasy trzeciej. Tworzymy klasy sportowe o profilach zgodnych z potrzebami uczniów; obecnie funkcjonują klasy: lekkoatletyczna i piłki siatkowej.

- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (korygowanie wad postawy – dla dzieci z orzeczeniami).

- Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania i zdolności oraz dla tych, którzy mają kłopoty w nauce (kadra posiada do tego odpowiednie kwalifikacje).

- Korzystanie z wybudowanego miasteczka ruchu drogowego, placu zabaw i sali lekcyjnej - Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z tablicą interaktywną oraz z sali rekreacyjnej dla uczniów klas 0 - 3.

- Ciekawe zajęcia na ścieżce edukacyjnej uczniów z zieloną salą i ogródkiem meteorologicznym oraz lapidarium.

- Dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po klasie szóstej.

- Posiadamy tytuły: „Szkoła z klasą”, „Szkoła z klasą – LEGO, COGITO, AGO”, „Nauczyciel z klasą”, „Uczniowie z klasą”, „Szkoła przyjazna dyslektykom”. W ostatnim czasie otrzymaliśmy tytuł „Szkoły globalnej”, „Rowerowej szkoły”, „Szkoły przyjaznej środowisku”, „Szkoły dla ekorozwoju” oraz „Szkoły odkrywców talentów”. W 2010r. otrzymaliśmy statuetkę za doskonałość zarządzania w kategorii organizacji edukacyjnych Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości – najwyższe wyróżnienie w naszym województwie oraz certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego - Warmia, Mazury, Powiśle.   

- Posiadamy nowocześnie wyposażoną salę szkoleniowo - multimedialną do prowadzenia konferencji i ciekawych zajęć.

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi

Informacje dotyczące szkoły można uzyskać na stronie internetowej: www.sp3goldap.nazwa.pl.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza zapisu dziecka do szkoły i dostarczenie go do sekretariatu szkoły. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.