UWAGA!!! - PESEL na legitymacjach szkolnych

 

      Informujemy, że aktualnie aby uczeń bez problemu mógł korzystać  z  przysługujących  ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego,musi posiadać legitymację z wpisanym numerem PESEL.

       Nie ma potrzeby wymiany legitymacji szkolnych wszystkim uczniom. Legitymacje, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, pod warunkiem, że znajdzie się na nim dopisany numer PESEL ucznia potwierdzony pieczęcią szkoły.

 Nowe wzory legitymacji, już ze specjalnym miejscem na PESEL, otrzymają uczniowie rozpoczynający edukację 1 września 2015r.

       Wszystkich uczniów SP3 nie posiadających na legitymacji numeru PESEL opatrzonego pieczęcią zapraszamy do sekretariatu szkoły, aby go uzupełnić. 

       Bardzo prosimy  o podanie  numeru PESEL, co ułatwi pracę pracownikom sekretariatu.

Nasza szkoła

Misją szkoły jest "stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb możliwości i zdolności. Przekazujemy młodzieży wiedzę i dbamy o ich rozwój emocjonalny".


Jesteśmy szkołą o 45 -letniej historii. Pielęgnując tradycje,wychowujemy naszych uczniów na wrażliwych i mądrych obywateli świata.

Każdy uczeń ma szanse rozwijać swoje pasje i zainteresowania, może liczyć na pomoc madrych pedagogów.